Kære medlemmer

 

Så har vi modtaget resultaterne fra rating af vores baner.

Jeg vil prøve at opsummere resultaterne ganske kort, således I er orienteret.

Parkbanen – minimale/ingen ændringer

Skovbanen – minimale ændringer

Storåbanen – en mindre nedrating (banen er blevet lettere hvilket medfører færre slag)

Et af de punkter der var imødeset med spænding var om afstanden imellem klub-tee Skovbanen (59/52) og Storådalen (54/45) var blevet mindre.

Der er kun sket en marginal ændring.

Spillehandicap med den nye rating kan ses af nedenstående tabel

Spille – HCP beregning efter den nye rating
Herrer
Handicap  5  10  15 20 25 30 35
Skovbanen/59 – Spillehandicap  6  12  18 23 29 35 41
Storå/54 – Spillehandicap  5  11  17 23 29 35 41
Damer
Handicap 5  10  15 20 25 30 35
Skovbanen/52 – Spillehandicap 7  12  18 24 29 35 41
Storå/45 – Spillehandicap 5  11  17 22 28 34 39

 

Ratingen er noget som beregnes af DGU og det kan vi ikke ændre, og den træder i kraft 1/1 2021.

Nøglefordelingen, som klubben inden for nogle rammer selv beslutter, er noget der giver anledning til diskussion spiller og spiller imellem.

Rammerne er:

  • De ulige numre skal være på forni.
  • Der skal være en jævn fordeling af svære huller.

Hvad er den teoretiske forklaring på beregningen af nøglefordelingen?

”Nøglen er et udtryk for de huller en bogeyspiller skal have slag på i relation til scratchspiller i hulspil.”

Dette grunden til at de lange huller i langt de fleste tilfælde vil have en lav nøgle.

En spiller med handicap 15 vil have en reel mulighed for at slå en scratchspiller på et Par 3 hul, men vil i langt de fleste tilfælde tabe på et Par 5 hul.

Betyder det så reelt noget hvor man får tildelt slag – her er svaret et klart NEJ.

Hvis man ser det over mange runder har det ingen indflydelse overhovedet.

Jeg har selv beregnet det på gennemsnittet af 25 runder på Skovbanen efter følgende fordeling (Jeg har 22 slag i spillehandicap):

  • De 4 sværeste huller efter de nuværende rating
  • De 4 letteste huller efter den nuværende rating
  • De 4 første huller efter den nuværende rating
  • De 4 sidste huller efter den nuværende rating

Det medførte i alle tilfælde 32 Stabelfordpoint.

 

Så der bliver kun en marginal ændring af nøglerne, idet dette også vil medføre et stort administrativt besvær med rettelser, men det vil sikkert glæde mange, at hul 16 på Skovbanen får en lavere nøgle.

 

 

 

Paul Schmidt Andersen

Formand for Handicap- og Regeludvalget