Bestyrelsen i Holstebro Golfklub

I Holstebro Golfklubs bestyrelse arbejder vi med økonomi samt den strategiske udvikling af klubben.

Samtidig er det essentielt for os, at adskille udvikling og strategi fra det daglige arbejde, som vi har en vidunderlig stab der tager sig af.

Formand:
Peder Johansen
offenbachsvej@hotmail.com

Næstformand:
Kjeld Nedergaard
kjeld@aktivpersonale.dk

Kasserer:
H.C. Krogh
hckrogh@gmail.com

Medlem bestyrelsen:
Flemming Antonsen
fs-anton@youmail.dk

Medlem bestyrelsen:
Preben Dinsen
preben.dinsen@youmail.dk

Medlem bestyrelsen:
Henrik Hagensen
hnh@pc.dk

Vedtægter Holstebro Golfklub
Referat Generalforsamling 2021
Beretning Generalforsamling 2021
Årsregnskab 2021
Kontingentsatser 2022

Referater bestyrelsesmøder i Holstebro Golfklub

Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat september
Referat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november