Bestyrelsen i Holstebro Golfklub

I Holstebro Golfklubs bestyrelse arbejder vi med økonomi samt den strategiske udvikling af klubben.

Samtidig er det essentielt for os, at adskille udvikling og strategi fra det daglige arbejde, som vi har en dygtig stab der tager sig af.

Formand:
Preben Dinsen
Kontakt

Næstformand:
Per E. Østergaard
Kontakt

Kasserer:
H.C. Krogh
Kontakt

Medlem bestyrelsen:
Peder Johansen
Kontakt

Medlem bestyrelsen:
Flemming Antonsen

Kontakt

Medlem bestyrelsen:
Frode Pagh Bæk
Kontakt

Medlem bestyrelsen:
Henrik Hagensen
Kontakt

Vedtægter Holstebro Golfklub
Referat Generalforsamling 2023
Beretning Generalforsamling 2023
Årsregnskab 2023
Kontingentsatser 2024

Referater bestyrelsesmøder i Holstebro Golfklub

Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juni
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november