Bestyrelsen i Holstebro Golfklub

I Holstebro Golfklubs bestyrelse arbejder vi med økonomi samt den strategiske udvikling af klubben.

Samtidig er det essentielt for os, at adskille udvikling og strategi fra det daglige arbejde, som vi har en vidunderlig stab der tager sig af.

Formand:
Gûnther Løkke
fgl@jclm.dk

Næstformand:
Kjeld Nedergaard
kjeld@aktivpersonale.dk

Kasserer:
Jette Vad
vad@nielsen.mail.dk

Medlem bestyrelsen:
Peter Knold
peter_knold@yahoo.dk

Medlem bestyrelsen:
Flemming Antonsen
fs-anton@youmail.dk

Medlem bestyrelsen:
Flemming Marker
marker01@post9.tele.dk

Medlem bestyrelsen:
Jens Ejvind Toft
jemtoft@gmail.com

Vedtægter Holstebro Golfklub
Referat Generalforsamling 2020
Beretning Generalforsamling 2020
Årsregnskab 2020
Vedtagelse af kontingentsatser 2021

Referater bestyrelsesmøder i Holstebro Golfklub

Referat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat september
Referat januarReferat februarReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november