Bestyrelsen i Holstebro Golfklub

I Holstebro Golfklubs bestyrelse arbejder vi med økonomi samt den strategiske udvikling af klubben.

Samtidig er det essentielt for os, at adskille udvikling og strategi fra det daglige arbejde, som vi har en dygtig stab der tager sig af.

Formand:
Peder Johansen
offenbachsvej@hotmail.com

Næstformand:
Preben Dinsen
preben.dinsen@youmail.dk

Kasserer:
H.C. Krogh
hckrogh@gmail.com

Medlem bestyrelsen:
Per E. Østergaard
perpinge@gmail.com

Medlem bestyrelsen:
Flemming Antonsen
fs-anton@youmail.dk

Medlem bestyrelsen:
Frode Pagh Bæk
fpb@brendstrup-vium.dk

Medlem bestyrelsen:
Henrik Hagensen
hnh@pc.dk

Vedtægter Holstebro Golfklub
Referat Generalforsamling 2022
Beretning Generalforsamling 2022
Årsregnskab 2022
Kontingentsatser 2023

Referater bestyrelsesmøder i Holstebro Golfklub

Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat august
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat januarReferat februarReferat martsReferat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november
Referat aprilReferat majReferat juniReferat augustReferat septemberReferat oktoberReferat november