1970

Stiftende generalforsamling i Holstebro Golfklub blev afholdt på Hotel Schaumburg den 29. april og den første bestyrelse bestod af:

Bankdirektør Gunnar V. Møller, formand
Statsaut. revisor Bent Aarrup Jensen, kasserer
Tandlæge Helge Ejrnæs, honorær sekretær
Stadsingeniør Sven Bünger
Skovrider Vagn Johansen

Kontingentsatserne så således ud:

Single kr. 200,00
Ægtepar kr. 300,00
Yngling kr. 100,00
Junior kr. 50,00

De første 9 huller tilsås inden september, med mulighed for spil på nogle af fairways i 1970.

Som den første træner blev ansat stud. jur. Henrik Jacobsen

Første golfmatch afvikles i oktober over 9 huller. Vinderne var:
Herre-rækken: Egon Carlson
Dame-rækken: Inger Baggesen
Junior-rækken: Henrik Carlson

Klubhuset stod færdigt den 15. oktober. Indretningen var lagt i hænderne på arkitekt Søren Andersen. Pris ca. kr. 140.000.

Holstebro Golfbane A/S, som skulle anlægge banen og derefter udleje den til golfklubben fik følgende bestyrelse:

Arkitekt Søren Andersen
Advokat Thomas Jensen
Kommunaldirektør Jens Johansen
Statsaut. revisor J. Møller Pedersen
Tømmerhandler Holger Skou

Der afholdtes en Julematch over 9 huller. Max. 3 køller tilladt. Startpenge udgør kr. 3,00 for senior og kr. 1,00 for junior.

1971

I februar rejste klubbens første greenkeeperpar Aksel og Erna Nielsen og blev erstattet af Kis og Knud Kjær.

Tirsdagsdamerne starter op. Initiativtager er Rigmor Larsen.

Onsdagsmatcherne indføres.

Den officielle indvielse af hullerne 10-18 (5 huller fra nuværende Skovbane og 4 huller fra nuværende Parkbane) samt klubhuset finder sted i weekenden 2.-3. oktober.

Erik Schnack, daværende næstformand i DGU, forestod anlægget af hullerne. Erik Schnack, der senere bliver æresmedlem i Holstebro Golfklub, undersøgte arealerne, brugte et ukendt antal timer og tegnede – uden vederlag – golfhullerne.

Ulfborg Kærgård udførte rydnings- og jordarbejde i plantagen som øvelsesarbejde, hvilket gjorde at udgifterne til denne del af anlægsarbejderne blev meget små.

Lørdag den 9. oktober indvies Holstebro Golfbane af borgmester Kaj K. Nielsen, der slår det første slag. Næste slag slås af Gunnar Møller, klubbens initiativtager samt første formand. Efterfølgende blev der spillet en match mellem Klavs Hove, Niels Elsøe og klubbens træner Henrik Jacobsen, der tidligere har vundet det nordiske mesterskab for hold.

De første klubmestre kåres:
Damer: Bente Fønss
Herrer: Henrik Carlson
Junior: Michael Ejrnæs

Yderligere 9 huller er under udførelse.

1972

Træner, Henrik Jacobsen hæver sin lektionspris fra kr. 18,00 til kr. 20,00.

Bente Fønss og Michael Ejrnæs genvinder klubmesterskabet. Svend Aage Madsen bliver ny klubmester for herrer.

Ølprisen i klubhuset hæves til kr. 3,00.

Klubben indmeldes i Holstebro Idrætsforbund

Holstebro Kommune yder klubben et rente- og afdragsfrit lån på kr. 300.000,00

1973

Banen udvides fra 9 til 18 huller og omtales fra start som en af landets smukkeste baner. Banen består af hul 1-12 og 17-18 fra den nuværende Skovbane samt hullerne 4, 5, 8 og 9 fra den nuværende Parkbane.

I laden opstilles skabe, som medlemmerne kan leje til opbevaring af bags og vogne. Af hensyn til klubbens økonomi skal lejen betales 3 år forud.

Klubbens lønudgifter er steget til kr. 35.000,00 – om året.

Der investeres i en ny vertikalskærer samt en ny topdresser.

1974

I årets første klubmeddelelse står bl.a.:
Af hensyn til klubbens svage økonomi, anmodes medlemmerne om hurtig indbetaling af kontingent.

DGU afvikler for første gang DM for damer og herrer i Holstebro Golfklub.

Der er lavet bunkers på hul 2, 8 og 11 ligesom søen på hul 6 er færdiggjort.

1975

På den ordinære generalforsamling indtræder Egon Carlson og Torben Krøyer Pedersen i bestyrelsen, hvor de afløser Gunnar Møller og Vagn Johansen. Gunnar Møller fortsætter i baneudvalget.

Bestyrelsen konstituerer sig således:

Torben Krøyer Pedersen, formand
Egon Carlson, næstformand
Kristian Riis, kasserer
Helge Ejrnæs, honorær sekretær
Sven Bünger

Rigmor Larsen vælges til formand i Holstebro Golfbane A/S.

Medlemstallet er oppe på 184 aktive.

Koglematchen afholdes for første gang.

Regnskabet udviser et overskud for første gang. Det er også den eneste gang i klubbens første 10 leveår.

1976

Kontingentsatser:

Single kr. 1200,00
Ægtepar kr. 1800,00
Yngling kr. 500,00
Junior kr. 175,00

Preben Stoltze ansættes som forretningsfører.
Efter 40 år i den danske hær indfører Preben Stoltze straks en gevaldig orden i systemet – kæft, trit og retning.
Hidtil er alle administrative opgaver i klubben blevet udført af bestyrelsesmedlemmerne.

Poul Nielsen ansættes som greenkeeperassistent og flytter ind i klubhuset.

1977

Træner Henrik Jacobsen køber klubbens træningsbolde og overtager udlejningen heraf.

Greens på hul 10-18 omlægges med en væsentlig kvalitetsforbedring til følge.

Medlemstallet er oppe på godt 400.

Tage Christensen og Finn Rasmussen vælges ind bestyrelsen i stedet for Kristian Riis, der har siddet siden 1971 og Helge Ejrnæs, der har været med siden stiftelsen i 1970.

Helge Ejrnæs, der ydede en stor indsats i forbindelse med Holstebro Golfklubs stiftelse bliver herefter særdeles aktiv indenfor Dansk Golf Union, hvor han har forskellige tillidsposter fra 1978 – 1990. Fra 1985 – 1989 er Helge Ejrnæs formand for DGU’s bestyrelse.

I vintermånederne er der gymnastik hver søndag kl. 10.00. Der er ingen handicap- eller aldersbegrænsning.

1978

Herman Fülmann overtager forpagtningen af cafeteriet.

Klubbens herrehold rykker fra B-rækken op i A-rækken.

Skovrider Vagn Johansen udtræder af bestyrelsen i Holstebro Golfbane A/S, hvor han har været med siden starten.

Kontingent opkræves for første gang via girokort.

Et forslag om livsvarigt medlemskab (kr. 10.000 for medlemmer over 50 år) stilles i bero.

1979

Holger Skou udtræder af Holstebro Golfbane A/S, hvor han har siddet siden starten i 1970.
Svend Erik Knudsen vælges i stedet.

Esther Hingebjerg overtager forpagtningen af cafeteriet.

Birthe Mogensen og Hans Jørgen Andreasen fra Holstebro Golfklub deltager på det vindende hold ved Tuborg Pro/Am på Erimitagen i København.
Til venstre på billedet ses pro Allan Tulloch. Den fjerde spiller på holdet, Mi Pers var fraværende ved præmieoverrækkelsen.

1980

Roy Howett afløser Henrik Jacobsen som træner pr. 1. april.

Torben Krøyer Pedersen og Svend Bünger afløses i bestyrelsen af Keld Harder og Thomas Uhre.
Finn Rasmussen bliver ny formand for klubben og Egon Carlson næstformand. Thomas Uhre vælges til kasserer.

Henrik Jacobsen er hovedmanden bag Tee-Stedet, der udkommer for første gang.

Klubben fejrer 10-års jubilæum. Ved jubilæumsfesten i Råsted Sognegård den 27. april udnævnes Erik Schnack og Gunnar Møller til æresmedlemmer.

På generalforsamlingen konstateres at økonomien har været stram alle 10 år!

Antallet af greenfeespillere har været uforandret på trods af de stigende benzinpriser.

Der arbejdes på at anlægge en driving-range i Holstebro.

En gruppe medlemmer med Birthe Mogensen i spidsen står for en opfriskning af klubhuset.

Der etableres en hvervegruppe til at skaffe flere medlemmer. Medlemstallet er faldet til 300.

1981

Efter 6 år som næstformand trækker Egon Carlson sig. Gustav Rosenkvist bliver ny næstformand.

Greenkeeper Knud Kjær forlader klubben og afløses af assistenten Poul Nielsen.

Roy Howett starter op med familiekurser i sommerferien og hver onsdag i sæsonen spilles Beat the Pro.

1426 greenfee-spillere betaler kr. 76.211,00.

DM i slagspil for damer og herrer afvikles i Holstebro Golfklub.

Klubbens bedste herrehold (Michael Ejrnæs, Svend Åge Madsen, Ib Oxfeldt og Erik Wamberg) bliver nummer 4 ved Danmarksmesterskaberne for hold.

1982

Bestyrelsesmedlem Bodil Poulsen arrangerer onsdagsmatcher.

Medlemstallet er 387 aktive.

Et singlekontingent koster kr. 1.750,00.

1983

Der nedsættes et byggeudvalg til at forestå etableringen af nyt klubhus.

Sidst i juni drager 20 juniorer under ledelse af formanden for juniorudvalget, Svend Erik Pedersen (SEP) på træningstur til Isaberg i Sverige.

Ebbe Mansted og Niels Jensen laver begge hole-in-one den 16. juli.

Svend Aage Madsen bliver klubmester for herrer og Birthe Mogensen vinder damerækken. Edith Hansen vinder old girls og Egon Carlson old boys.
Hos juniorerne vinder Erik Mørch Sørensen og Anette Pedersen.

Det engelske golfmagasin “Golf World” bringer en artikel om golfferie i Danmark. Af alle de omtalte baner udråbes Holstebro som den bedste, og den anses for at være på niveau med de bedste engelske baner.

Der er store problemer med vand på banen. Der bliver drænet på hul 1, 5, 6 og 18.

Egon Carlson bliver jysk mester for old boys.

1984

Den 7. november afholdes på Hotel Schaumburg den første ekstraordinære generalforsamling i klubbens historie. Emnet var klubhusbyggeri.
Et forslag om at bygge et klubhus ”ved flagstangen” bliver vedtaget. Byggesummen er 1,4 mill. kr. Bestyrelsen kunne ikke påtage sig arbejdet med dette projekt på grund af usikkerhed om finansieringen samt mangelfuld detailbearbejdning og ønsker at træde tilbage.

På en ny ekstraordinær generalforsamling den 13. december opnås der flertal for et klubhusbyggeri til en reduceret pris. Bestyrelsen genvælges med akklamation.

Bestyrelsen har et meget travlt år. Der afholdes ikke mindre end 25 bestyrelsesmøder.

Herreholdet i 2. division taber den afgørende kamp om oprykning til 1. division.

Edith Hansen vinder det jyske mesterskab for Old Girls.

Ida Knudsen står for driften af cafeteriet. Citat fra bestyrelsesprotokollen: ”Sin unge alder til trods klarer hun opgaven med bravour.”

1985

Formanden for juniorudvalget, Jørgen Olsen indfører løbetræning for juniorer hver søndag!

Projektet omkring klubhusbyggeri ”ved flagstangen” droppes grundet uenighed om byggekontrakten. Nyt byggeprojekt igangsættes, der er tale om en tilbygning til det eksisterende klubhus.

På den ordinære generalforsamling træder hele bestyrelsen tilbage og en måned senere afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling. Her vælges en ny bestyrelse: Ernst Oldager (formand), Bent Larsen (kasserer), Svend Højbjerg, Kai Hartmeyer og Lars Seier-Petersen.

Det betyder blandt andre farvel til Finn Rasmussen, der har siddet 8 år i klubbens bestyrelse, heraf de 5 sidste som formand. Finn Rasmussen fortsætter sit arbejde i DGU, hvor han er formand for Baneudvalget fra 1985 til 1988. Finn Rasmussen er tillige medlem af DGU’s Matchudvalg fra 1981-1985 og fra 1988-1995.

DM for professionelle afholdes i Holstebro Golfklub.

Medlemstallet er oppe på 478.

Indvielse af det nye klubhus (køkken og cafeteria) holdes lørdag den 5. oktober.

DGU tildeler greenkeeper Poul Nielsen et legat for sit arbejde i Holstebro Golfklub.

1986

Bestyrelsens forslag om udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer falder på generalforsamlingen den 25. marts. Edith Hansen og Henrik Jacobsen vælges ind i bestyrelsen i stedet for Henning Nerstrøm og Kai Hartmeyer.

Chefgreenkeeper Poul Nielsen opsiger sit job pr. 1. maj og Erik Bertelsen bliver ny chefgreenkeeper.

Roy Howett påbegynder undervisning med video.

Husudvalget etableres.

1987

Preben Stoltze fratræder som forretningsfører efter mere end 10 år på posten.

Jens Chr. Mortensen vinder præmien for nærmest flaget på hul 13 i Koglematchen, hole-in-one!

Tove Laugesen overtager rengøringen af klubhuset, en opgave hun bestrider gennem de følgende 12 år!

Gunnar Møller træder ud af baneudvalget efter 17 års arbejde med banen. Hugo Christensen vælges til ny formand for baneudvalget.

Ernst Oldager og Bent Larsen trækker sig. Ingen nye kandidater, og der må indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

1988

På den ekstraordinære generalforsamling nyvælges Niels Orloff og Kaj Poulsen, der bliver ny formand for bestyrelsen.

Single-kontingent stiger til kr. 2.425,00.

Knud Kjær bliver ny formand for baneudvalget.

Niels Orloff og Lars Storper etablerer et EDB-system for klubben. Lars Storper står for alt programmeringsarbejdet mens Niels Orloff tager sig af det praktiske med oprettelse af medlemmer m.m. Systemet skal foreløbig køre i et privat firma uden beregning.

Jane Thomsen ansættes på kontoret i 16 timer om ugen.

På ny mange problemer med vand på banen.

Holstebro Kommune planter 6000 nye træer på Skovbanen.

1989

Interessen for at spille golf er stærkt stigende. 107 nybegyndere starter. Der etableres venteliste.

Lørdag den 6. maj tages en 6-hullers par 3-bane i brug.

Læskuret ved Skovbanens 1. tee opføres.

Susanne Kammersgaard Jensen overtager forpagtningen af cafeteriet.

Virksomheden S.48 afgiver et tilbud på 4 nye huller på Skovbanen samt sprinklere også på de øvrige 14 greens. Tilbuddet lyder på1,4 mio. kr.

1990

1.februar tiltræder Jesper Ladefoged som ny chefgreenkeeper.

DM i slagspil afvikles i Holstebro Golfklub. Thomas Bjørn bliver dansk mester.

Klubben køber sit eget EDB-anlæg. Kontingentopkrævning udskrives fremover herpå.

Roy investerer i en boldautomat.

Pro/Am Holstebro spilles for første gang, Roy Howett er arrangør.

Planer om etablering af Parkbanen diskuteres jævnligt i bestyrelsen. Den 5. december træffes beslutningen på et julemøde hos Bodil og Kaj Poulsen.

Inge Huldahl ansættes som ny klubsekretær.

Kassebeholdningen er på ca. 1 mio. Faktura fra S.48 er endnu ikke modtaget.

Knud Kjær trækker sig som formand for baneudvalget, Kaj Poulsen tager over.

Medlemstallet er oppe på ca. 750.

1991

Den 1. august overtager Jørn Walbjørn Christensen formandsposten fra Kaj Poulsen, der har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Kaj Poulsen fortsætter i DGU-regi, hvor han sidder i Visionsudvalget fra 1990-1993, i Breddeudvalget fra 1993-1996 og i Breddekomiteen fra 1996-1999.

Den 10. august åbnes 4 nye huller (hul 13-16).
Drømmen om en “hel” bane i skovområdet var dermed realiseret.

Der blev etableret fuldt sprinkleranlæg på disse huller samt sprinkleranlæg ved alle øvrige greens.
Det gamle pumpeanlæg blev erstattet med en ny dykpumpe samt et nyt Grundfoss pumpeanlæg til det udadgående vand. Søen på hul 18 blev etableret som buffer mellem de to pumpesystemer, idet dykpumpen ikke kunne levere vand nok til de nye Grundfoss pumper ned 60 kubik mod 35.

Efter generalforsamlingen bliver Ebbe Mansted ny formand. Tage Hjortkjær afløser Anders Kjær som kasserer.

1992

Preben Stoltze trækker sig tilbage som formand for begynderudvalget efter ikke mindre end 15 års arbejde i udvalget. Tove Laugesen tager over.

På generalforsamlingen tildeles Preben Stoltze Holstebro Golfklubs hæderspris.

DM i slagspil for herrer afvikles igen i Holstebro. Denne gang bliver Anders Hansen dansk mester.

1993

Indvielsen af Parkbanen fejres den 20. maj med en 27-hullers match. Holstebro bliver dermed den 5. golfklub i Danmark, der får 27 huller. Banearkitekt Poul Erik Hingebjerg.

Nordisk Mesterskab for seniorer afvikles i Holstebro.

Efter mange år i Danmarksserien rykker klubbens bedste hold op i 3. division.

På dette års generalforsamling modtager Kaj Poulsen Holstebro Golfklubs hæderspris. Kaj Poulsen var om nogen drivkraften bag den store baneudvidelse gennem de sidste fem år.

1994

Bent Nielsen afløser Ebbe Mansted som formand for bestyrelsen. Christian Lindhardt og Villy Hove afløser Jørn Walbjørn Christensen og Dorthe Borch Storper i bestyrelsen.

Aage Madsen afløser Jens Lund som chefgreenkeeper.

Team Pagh Mørup vinder Holstebro Pro/AM,. Holdet består af Pagh Mørup, Jan Lund, Poul Erik Hingebjerg og – Thomas Bjørn.

Greenfee-indtægterne falder til kr. 465.000.

1995

Holstebro Golfklub fejrer 25-års jubilæum.

Peter Thomsen vinder DM for juniorer.

Team Akstrup vinder Holstebro Pro/AM. Individuelt sejrer Thomas Bjørn med en 69’er.

1996

Der indkøbes nye maskiner for kr. 585.000,00.

Christian Færgemann genvinder klubmesterskabet for herrer på overbevisende vis. Christian sætter ny banerekord med en 64’er, 8 slag under banens par.

1997

Den Store Golfbog kårer Holstebro Golfklub til Danmarks bedste golfbane. Med udnævnelsen følger en check på kr. 10.000,00 til ungdomsarbejdet i klubben.

Medlemstallet når op på 1100.

Knud Kjær trækker sig som formand for baneudvalget pr. 1. april og ansættes herefter som konsulent.

Inge Hebsgaard ansættes som forretningsfører.

Den 26. juni laver Harry Christensen 2 eagles i træk på Parkbanen. Hole-in-one på hul 1 og en 2’er på hul 2.

Peter Thomsen, Christian Færgemann og Jakob Andersen udtages til herre- og juniorlandshold.

Eiler Thomsen forlader bestyrelsen efter 8 år og afløses af Gurli Christensen.

1998

En ny bygning til bagskabe tages i brug.

For 3. gang i 90’erne afvikles DM i slagspil for såvel damer som herrer i Holstebro.

Knud Kjær stopper som banekonsulent. Lars Storper bliver formand for baneudvalget.

Brian Akstrup udtages til juniorlandsholdet. Birthe Mogensen vinder DM for senior damer.

1999

Greenfee hæves fra sæsonstart til kr. 200,00 på hverdage og kr. 250,00 i weekends.

Køkkenet i Golfcafeen moderniseres for næsten kr. 400.000.

Per Sander afløser Tage Hjortkjær i bestyrelsen. Tage Hjortkjær har gennem 8 år været klubbens kasserer.

Den 2. maj laver Henning Laugesen en albatros på Skovbanens hul 6.

2000

Birthe Mogensen, Brian Akstrup og Jeppe Huldahl udtages til diverse landshold.

Birthe Mogensen vinder Senior Ladies British Open Amateur Champion Ship.
Klubbens bedste spillergennem flere år, Christian Færgemann turner pro pr. 1. januar.

John Vester afløser Inge Hebsgaard som forretningsfører pr. 1. oktober.

Der opnås ikke flertal for bestyrelsens forslag om udvidelse af cafeteriet samt renovering af omklædningsrummene.

Medlemstallet er oppe på 1254. Overskuddet er på kr. 401.670.

Peder Johansen, Knud Bjerregaard og Carl Otto Kristensen afløser Bent Nielsen, Christian Lindhardt og Villy Hove i bestyrelsen. Peder Johansen bliver ny formand for klubben.

2001

Brian Akstrup og Peter Thomsen følger i Christian Færgemanns fodspor og turner pro pr. 1. januar.

DM i golf for sportsstjerner afvikles for første gang, det foregår i Holstebro Golfklub.

Holstebro Kommune stiller et areal øst for hul 17 til rådighed for klubben. På generalforsamlingen besluttes det at anvende arealet til en Par 3-bane.

Nye vedtægter vedtages. Fremover skal der betales indskud på kr. 3000,00 ved indmeldelse i klubben. Bestyrelsens forslag om nyt klubhusbyggeri nedstemmes.

Der afholdes flere arrangementer for klubbens sponsorer. Blandt andet er der besøg af Henrik Knudsen og Leif Nyholm.

Peter Vejgaard bliver dansk mester for juniorer.

Der opføres en overdækning på træningsbanen og klubben får egen hjemmeside på internettet.

Tove Laugesen takker af i begynderudvalget. Poul Holmann Sørensen overtager

Den 1. november overtager Bente Jæger forpagtningen af Golfcafeen.

Store problemer med vand på Skovbanen hele efteråret.

Roy Howett fratræder ved årets udgang ligesom efter 21 år i klubben. Chefgreenkeeper Aage Madsen stopper ligeledes ultimo december.

2002

Pr. 1. januar begynder Mads Riis som ny pro i Holstebro Golfklub og Flemming Andreasen ansættes som ny chefgreenkeeper.

Der indføres starter ved 1. tee på Skovbanen i weekends.

Jeppe Huldahl vinder bronce ved EM for amatører. Det foregår i Portugal, hvor Jeppe sætter ny banerekord på Troia. Efterfølgende udtages Jeppe Huldahl til VM i Malaysia.

Holstebro Golfklub sikrer sig for første gang oprykning til landets fineste række.

2003

Efter blot et enkelt år i Holstebro får Flemming Andreasen ansættelse hos DGU. Jens Jørgen Poulsen bliver ny chefgreenkeeper.

Team Akstrup vinder Volvo Holstebro Pro/Am. Den individuelle turnering for pro’erne vindes af Brian Akstrup.

Jeppe Huldahl vinder det danske mesterskab i slagspil for herrer.

I november kvalificerer Jeppe Huldahl sig som den første holstebroer nogensinde til Europatouren. Samtidig spiller Brian Akstrup sig til fuldt medlemsskab af Challenge Tour.

2004

Ved Årets Idrætsfest i Musikteatret fredag den 9. januar bliver Jeppe Huldahl kåret til Årets Internationale Lokale Idrætsnavn 2003.

Brian Akstrup modtager Johan Hansens Mindepokal og Idrætspris.

Den verdenskendte amerikanske banearkitekt Robert Trent Jones Jr. tilknyttes som ny banearkitekt i Holstebro Golfklub.

På en ekstraordinær generalforsamling i juni bliver det vedtaget med meget stor majoritet, at der i løbet af den kommende vinter skal opføres et nyt klubhus.

Holstebro Golfklubs herrehold i Nykredit Elitedivisionen vinder sølvmedaljer, klubbens hidtil bedste resultat holdmæssigt.

2005

Ved Årets Idrætsfest kåres Holstebro Golfklub som Årets Klub 2004.

Stormen den 8. januar bliver den værste i Holstebro Golfklubs historie med mange væltede træer på såvel Skovbanen som Parkbanen. Blandt ofrene er de to store træer på fairway på hul 3.

Lørdag den 25. juni er der officiel indvielse af det nye klubhus. Reception om formiddagen, turnering om eftermiddagen og fest om aftenen. En helt igennem vellykket dag!

Den 24. juli vinder Brian Akstrup helt suverænt det danske mesterskab i slagspil på hjemmebanen i Råsted.

3 af klubbens divisionshold sikrer sig oprykning: Seniorerne rykker op i 1. division, damerne rykker op i 1. division og herrerne rykker fra 3. division op i 2. division. Det bedste herrehold bevarer sin plads i Elitedivisionen.

2006

Ved Årets Idrætsfest 2005, der afholdtes fredag den 6. januar 2006 blev Brian Akstrup Årets Internationale Lokale Sportsnavn 2005.
Det skete på baggrund af hans kvalifikation til Challenge Tour samt den suveræne sejr i årets danske mesterskab i slagspil.

Søndag den 10. september vinder Holstebro Golfklubs herrer danmarksmesterskabet for hold for første gang i klubbens historie.
Holdet bestod af: Brian Akstrup, Jeppe Huldahl, Daniel Løkke, Peter Vejgaard, Kristian Grud, Jesper Larsen og Jakob Nielsen samt træner Mads Riis og holdleder Niels Andersen.

I november deltog Holstebro Golfklub i Europamesterskaberne for klubhold på Korfu med en 9.-plads som resultat. Holdet bestod af Daniel Løkke, Jesper Larsen og Kristian Grud.

2007

Den 31. marts er der officiel indvielse af klubbens nye par3-bane, Engbanen. Banearkitekt Poul Erik Hingebjerg.

I juli bliver Daniel Løkke europamester med det danske juniorlandshold.

Kristian Grud er med på herrelandsholdet ved EM.

Den 7. september vinder Holstebro det danske mesterskab for juniorhold ved at besejre Smørum

2008

Ved Årets Idrætsfest for 2007, der blev afholdt fredag den 11. januar fik Daniel Løkke Årets Talentpris.

Golfmagasinet kårer Holstebro Golfklub til Danmarks bedste golfbane.

John Vester har valgt at stoppe som forretningsfører med udgangen af marts. Han efterfølges af Kjeld Rasmussen.

Klubbens 1. hold vinder Bronze i Elitedivisionen

Formand Peder Johansen, udgår af bestyrelsen sammen med Knud Bjerregaard og Benny Johannesen. Ind i bestyrelsen kommer Jesper Iversen, Knud Andersen og Jens Ebbensgaard.

Sognegården købes af kommunen og der indrettes vintertræningsfaciliteter.

2009

I januar afgik en af klubbens store ildsjæle, Poul Holmann Sørensen, pludseligt ved døden. Æret være hans minde.

Banen blev kåret som danmarks næstbedste af Golfmagasinet. Kun overgået af Lübker.

Skovbanens hul 9 og 18 kåres til to af Danmarks bedste 18 golfhuller af Dansk Golf (DGU-medlemsblad)

Holstebro Golfklub afholder Challenge Tour (ECCO-Tour Championship). En våd affære hvor 3. runde aflyses. Turneringen vindes i -5 af José-Filipe Lima. Kun 3 spillere ud af 68 startende i finalerunden bryder par for de tre runder. Klubbens egen spiller, Daniel Løkke, opnår en delt 39. plads som amatør.

Kontingentet for Seniorer er nu oppe på 4.600 kr.

2010

Klubbens Ynglingehold bliver Danmarksmestre.

Klubbens Herreelite får sølvmedaljer ved Finalespillet i Elitedivisionen.

Generalforsamlingen godkender at indskuddet fjernes fra sæsonen 2011. Der laves desuden fleksible medlemskaber fra 2011, hvor man skal betale mindre i kontingent, men greenfee hver gang man spiller.

To nye banerekorder i løbet af året:
Martin Amtkjær går Skovbanen i 65 slag fra gul tee.
Daniel Løkke går Skovbanen i 69 slag fra hvid tee.

2011

Klubben indfører “Parkbane medlemskab” som er et Fleksibelt medlemskab, hvor man for et reduceret kontingent (2/3 af det fulde kontingent) kan spille Park- og Engbanen.

 

Klubben er igen vært ved et Danmarksmesterskab. Denne gang DM i Hulspil.

 

Klubben er også vært for en Junior Camp under DGU, så en del af roughen på hul 9 Parkbanen vliver omdannet til teltlejr i en uges tid.

2012

Klubben genvinder det danske mesterskab for klubhold for herrer i den bedste række. Sidste gang var 2006. Med på guldholdet er to brødrepar af egen klubavl: Thomas & Daniel Løkke og Lars & Martin Amtkjær. Derudover: Christoffer Lange, Kristian Grud, Nicolai Kristensen og Nikolaj Lund Jensen.

 

Søen på hul 6 på Skovbanen graves ud, så den ikke længere tørrer ud i perioder.

 

Bunkerne på hul 8 på Skovbanen lægges sammen.

2013

Bestyrelsen består af Poul Djernes (formand), Jens Ebbensgaard (næstformand), Flemming Marker (kasserer), Anita Andreasen (sekretær), Torben bang, Svend Ørgaard og Günther Løkke

2014

Bestyrelsen består af Poul Djernes (formand), Jens Ebbensgaard (næstformand), Svend Ørgaard (kasserer), Anita Andreasen (sekretær), Torben bang, Flemming Marker og Günther Løkke.

I 2014 etableres jordvarme i klubhuset. En investering på godt og vel en halv million.

Klubhuset males udvendigt af frivillige.

2015

Bestyrelsen består af Svend Ørgaard (formand), Jens Ebbensgaard (næstformand), Günther Løkke (kasserer) Torben Bang (sekretær), Maiken Kortegaard, Tom Bach Nielsen og Flemming Marker.

I 2015 tiltræder Brian Akstrup og Jacob Nordestgaard som pro i klubben.

I 2015 etableres et toilet på Parkbanen.

2016

Jacob Nordestgaard stopper som træner

2. hold for herrer rykker op i 2. division og 1. holdet bliver i elitedivisionen

2017

Holstebro Golfklub fusionerer med Storådalens Golfklub. Man råder nu over 63 golfhuller og er dermed Danmarks største golfklub målt på antal huller
Førsteholdet for herrer rykker ned i 1. division.

Mai Lindgaard starter som Direktør

Christian Hostrup som er golfmanager og træner i Storådalens Golfklub fortsætter som golfmanager og træner i Holstebro Golfklub.

2018

Førsteholdet for herrer rykker ned i 2. division

Christian Hostrup stopper

2019

Frederik Futtrup starter i lære som golftræner under Brian Akstrup.

Mai Lindgaard stopper som Direktør som erstattes af Kristian Grud der starter som Golfmanager pr. 1.april.

2020

Hul 2 renoveres. Hele den sidste halvdel af hullet laves om med ny green, ny fairway og nyt drænings system.

Klubben er vært ved DM i slagspil som vindes af Hamish Brown og Sofie Kibsgaard

Malte Skaaning udtages til Junior Landsholdet.

Corona giver mange udfordringer i starten af sæsonen. Hurtigt bliver det dog klart at golfen bliver populær under Corona. 2020, hvor antal spillede runder sætter rekord. Klubbens store 50års jubilæums fejring udskydes pga. forsamlingsforbud.

Greenfee indtægterne slår rekord med 2.600.000 kr. Rekorden før var 1.900.000 kr.

I efteråret 2020 investeres der i to trackman simulatorer. Det koster 100 kr. for en times simulatorspil

default

2021

Hul 18 får ny green, ny sø og bækken slynges tilbage til et mere naturligt udtryk

Indspilsområdet ændres og laves større. Bunkeren på hul 17. opdateres med lyng og “run off”.

  • Skovbanen kåres som Danmarks bedste bane af World Golf Awards.
  • Gustav Thornvig bliver udtaget til DGU udviklingstrup.
  • Malte Skaaning udtages til Junior landsholdet.

Formand Günther Løkke, Flemming Marker, Jens Ejvind Toft og Jette Vad udtræder af bestyrelsen ved generalforsamling d. 7 dec.

I bestyrelsen sidder nu:

Peder Johansen, formand, Kjeld Nedergaard, næstformand, Flemming Antonsen, Peter Knold, Preben Dinsen (ny), Henrik Hagensen (ny) og HC Krogh (ny kasserer)

 

 

2022

I forbindelse med klubbens (forsinkede) 50 års jubilæumsfest d. 21. maj, har Holstebro Golfklub har fået sit kun tredje æresmedlem i klubbens 52 årige historie. Gurli Christensen blev hædret for sin fantastiske indsats som frivillig igennem mange årtier.

På årets generalforsamling udtræder Peter Knold & Kjeld Nedergaard i bestyrelsen. Nye ansigter er Per Østergaard & Frode Pagh Bæk.

2023

Malte Skaaning vinder i juni DM i Hulsspil for herre afholdt i Aalborg Golfklub.