Efter gårsdagens ordinære general forsamling, har den nye bestyrelse konstitueret sig som følger:

 

Formand: Peder Johansen

Næstformand: Kjeld Nedergaard

Kasserer: H.C. Krogh

Medlem: Flemming Antonsen

Medlem: Peter Knold

Medlem: Preben Dinsen

Medlem: Henrik Hagensen

 

Tak til alle medlemmer for en god general forsamling. Referatet finder du her.

Afgående formand Günther Løkke fik fortjent hyldest for 9 års veludført bestyrelsesarbejde.

Tak til alle afgående bestyrelses medlemmer for en fantastisk indsats for Holstebro Golfklub.