Kære medlemmer

 

Vi kan igen se tilbage på et godt år for Holstebro Golfklub.

 

Coronapandemien har dog stadig fat i Danmark, og har hermed også stor betydning for Holstebro Golfklub. Først på året havde vi nedlukning af vores klubhus og indoorcenter. Det var for indoor trist, vi havde lige indviet med 2 nye simulatorer og kommet rigtig godt fra start. Vi blev pålagt at lukke ned. Heldigvis så har vi hele tiden kunne dyrke vores udendørs aktiviteter. Det har haft rigtig stor betydning for vores medlemstilgang samt rigtig mange greenfeegæster.

Vi havde planlagt at vores jubilæumsfest skulle afholdes i maj måned, men er endnu engang udsat til maj måned 2022. så nu må vi håbe at det kommer til at holde stik.

Vores medlemstal opgjort pr. 20.09.2021. Det viser at vi er nu 2089 medlemmer. Fordelt på følgende: 33 passive, 1452 fuldtidsmedlemmer, (Platin) 32 langdistance medlemmer, 434 fleksmedlemmer (sølv og bronze medlemmer) samt 138 prøvemedlemmer. Det er en samlet tilgang på i alt 97 medlemmer.

Det skal bemærkes at vi har haft 200 nye golfspillere igennem vores begynderudvalg, det overstiger langt hvad vi tidligere har haft, selvom det også har været høje tal. Siden sammenlægningen har vi ikke været under 120 nye medlemmer hvert år. Det samme kan man sige på landsplan, men vi ligger helt i top af tilgang af medlemmer. Der skal lyde en stor ros til vores begynderudvalg, for det store arbejde der er lagt i det.

Vi er i Holstebro golfklub så privilegeret at vi kan spille hele året, og så endda på rigtige greens, det er der mange andre klubber der misunder os. I Holstebro golfklub får man rigtig meget for kontingentet.

Vores baner er noget helt særligt, Storåbanen bliver rost rigtig meget både fra medlemmerne samt greenfeegæster, det er en meget varieret bane, med en del udfordringer, og en smuk natur. Banen er kommet op i en rigtig fin stand, selvom vi en gang imellem har lidt oversvømmelse. Banen bliver ret hurtig spilbar igen, særligt vores greens skal have stor ros.

Storåbanen bliver løbende forbedret med nye og større teesteder. Der er fældet lidt træer, og det har givet et rigtig fint udtryk på nogle af hullerne. Vi skal bemærke at vi ikke er ejere af Storåbanen, og derfor vil det ikke være forsvarligt at lave de helt store ændringer på banen, vi er kun sikret lejeaftale i yderligere 5 år. Vi kan håbe på en fornuftig forlængelse eller måske endnu bedre, hvis medlemmerne vil det. På sigt måske overtage banen, men det er en helt anden sag.

Parkbanen i Råsted er også en rigtig fin kortbane, hvor vores nybegyndere starter med at spille. Her har vi også ryddet lidt op i bevoksningen langs banen. Denne holder vi også åben hele vinteren, hvor den sammen med Engbanen udgør 18 huller.

Engbanen og Frøjkbanen som er vores Pay & Play baner bliver brugt flittigt, både til forskellige firmaengagementer men også af vores medlemmer generelt som kan forbedre det korte spil på de korte huller.

Sidst men ikke mindst så har vi Skovbanen i Råsted. Denne bane er noget helt specielt, og det er forhåbentligt ikke gået jeres næse forbi at Skovbanen blev i oktober måned kåret som Danmarks bedste Golfbane. Det kan vi godt være rigtig stolte af.  Vi fik lavet en Masterplan for banen i 2014 af Banearkitekt Phillip Spogaard. For 3 år siden startede vi for alvor med at implementere nogle af de ideer som Phillip Spogaard mente kunne få vores bane op i en helt anden liga. Vi fik tyndet ud i bevoksningen langs banen, således de fantastiske konturer der er langs banen rigtig, kom til syne. Det har givet lidt mere luft, men også et meget flottere indtryk af banen. For 1,5 år siden startede vi omlægning af hul 2, det viste sig at det var nødvendigt også at tage hul 3 med i samme ombæring, da vandproblemerne på hul 3 faktisk var værre end vi troede. Vi har fået styr på vandet på hul 2, som bliver ledt om i vådområdet på hul 3 når det rigtig regner. Der har været lidt udfordringer med green på hul 2. Det skyldes det vækstjord der blev brugt på green, ikke har været godt nok.

Det var en anden leverandør en vi plejer, og det vi netop har lavet på hul 18 er igen fra vores gamle leverandør, så vi skulle gerne undgå samme problem på hul 18.

Det kan over tid afhjælpes ved at prikle og dresse med sand ret jævnligt, og derved bliver det bedre gang for gang. Lidt ærgerligt men problemet er lokaliseret.

Der er mange der har en mening omkring det vådområde der er etableret på hul 3. Vi skal have lidt tålmodighed, til der kommer lidt mere bevoksning i området, så skal det nok blive fint.

Vi er nu i gang med Hul 18, hvor green er blevet lagt om og flyttet mod skoven lidt længere væk fra Putingbane samt klubhus. Samtidig får bækken en mere naturlig slyngning, og vores sø (som bruges som buffer til vanding) kommer ned i naturligt niveau og bliver noget større. Det bliver et rigtig fint afslutningshul, selv de største kritikere har faktisk rost projektet.

Vi har også lavet nogle teesteder og er i gang med hul 14 her på det sidste.

De løbende forbedringer som er lavet, har været medvirkende til at skovbanen er blevet kåret til Danmarks Bedste Golfbane.

Vores træningsområde har også senest fået en stor opgradering, og nu venter vi bare på at græsset får rigtig fat, det er kommet rigtig godt i gang, så vi har noget at glæde os til når det igen bliver forår.

Når vores baner bliver rost blandt golfspillere generelt, ja så kommer der mere fokus på at medlemmer fra andre golfklubber gerne vil spille vores baner, det har vi rigtig erfaret i den forgangne sæson. Vi har aldrig haft så mange greenfeeindtægter. I bestyrelsen er vi meget opmærksom på at der skal være plads til vores egne medlemmer. Derfor skal greenfeespillere også betale en pæn pris, og vi skal ikke sælge vores greenfee til kr. 50 i sommerferien som nogle klubber gør. Vores hotelaftaler som indebærer 2 gang greenfee, har vi forsøgt med held at fordele på begge baner. Der er også billigere greenfee pris om eftermiddagen i weekenden.

De mange greenfeegæster har været yderst tilfredse med vores baner, og mange siger at de bestemt kommer igen. Det er efterhånden en ret stor del af vores indtægter.  Og det er godt 24 % af de samlede indtægter. Men hensynet til vores medlemmer skal der fortsat være fokus på.

Når man nu har spillet en hyggelig runde golf, så er det også vigtigt lige at komme ind i klubhuset, få en øl/vand eller kop kaffe og måske lidt at spise, det er en meget vigtig del af det sociale i vores golfklub. Vi må nok erkende at det ikke helt har spillet som vi har ønsket. Det har medført at vores forpagter i Råsted valgte i August måned at opsige vores aftale, og den ophører pr. 31.12.2021.

Vi har de sidste måneder søgt nye forpagtere, men der er endnu ikke kommet noget konkret på plads, vi håber stadig på at vi får landet en aftale med en forpagter, men ellers så er vi nødt til selv at drive cafeen, vi kan jo ikke have en så stor klub uden cafe.

Vi har hørt at forpagteraftalen i Storådalen fortsætter uden ændringer, vi har dog som Golfklub ikke noget med denne aftale at gøre, og er helt uden indflydelse på hvad der sker på den front.

Vi håber dog på at man stadig ønsker at betjene vores golfspillere.

Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Golfshoppen, og vi kan kun opfordre til at man støtter godt op omkring Jimmy, det er en forudsætning for at vi har så stor og velassorteret Golfshop. Jimmy og også flink til at hjælpe vores greenfeegæster til rette, hvis kontoret ikke er bemandet, så stor tak til Jimmy.

Vores sponsorer er også en vigtig brik i Holstebro Golfklub, vi er jer meget taknemmelig for jeres støtte.

Vi har en meget velfungerende Business Club, med ca. 75 medlemmer, som aktivt deltager i de arrangementer som bliver lavet. Der forsøges at lave et godt netværk, til gavn for sponsorerne. Det kan nævnes at der også om vinteren holdes aktiviteter i Business Club. Vi har noget vi kalder tidlig tirsdag. Der bliver holdt forskellige tema møder en gang om måneden tirsdag fra kl. 7.30 – kl. 09.00 Det er besøg rundt ved nogle af sponsorerne, hvor der er forskellige temaer. Vi er rigtig glade for jeres opbakning, og vi ser en stigende tilgang af medlemmer.

De frivillige hjælpere har om nogen fortjent kæmpe ros for jeres indsats, uden jer vil vores golfklub ikke være den samme. Jeg vil ikke fremhæve nogen specielt, men blot konstatere at det er prisværdigt det i bidrager med. Samtidig så hører vi at de frivillige rigtig hygger sig sammen når de er aktive i vores golfklub.

Hvis man gerne vil være en del af dette, så er I meget velkomne til at kontakte kontoret.

Bestyrelsen har dog et lille ønske, som nogle enkelte måske skulle tænke over.

Når man nu er medlem i vores klub, og der er et eller andet man ikke kan se den dybere mening i, så er der stor forskel på hvorledes man får kommunikeret sin undren. Det kan godt virke lidt overvældende for den person der tager imod, hvad enten det er en frivillig som bruger sin fritid på at hjælpe klubben, en medarbejder der passer sit job, eller et bestyrelsesmedlem som arbejder for at klubben fungerer som en helhed.

Hvis der nu er nogle småting der ikke helt passer den enkelte, så er der nogle der bestemt ikke lider i stilhed. Det kan godt få nogle frivillige til at overveje om man vil stå mål til det. Tænk lidt over det, det er måske ikke nogen af jer her i aften, men så må vi håbe at de andre læser beretningen på klubbens hjemmeside efterfølgende.

Vi har igen i år fået del i statens momspulje. Vi er rigtig glade for de godt 100 medlemmer der har doneret kr. 200,- til klubben således vi fortsat kan kategoriseres som en almennyttig forening. Sidste år fik vi kr. 324.000,- og i det forgangne år har vi fået kr. 653.000, – Det er en særdeles god forretning, og stor tak til dem der har støttet. Vi håber selvfølgelig at der fortsat bakkes op omkring dette.

 

På det rent sportslige plan har vi også klaret os rigtig godt.

Der har været 3 hold fra Holstebro Golfklud som blev puljevindere i Danmarksturneringen i 2021.

Damerne har været helt suveræne i deres pulje med sejre i alle kampe.

Kvalifikations herrer vinder deres pulje med 10 point ud af 12 mulige

Herrer i 5. division vinder deres pulje med 11 point ud af 12 mulige.

Herrer i 4. division bliver nr. 2 i deres pulje

Herrer i 2 division slutter som nr. 3 i deres pulje.

På det individuelle plan har vi 2 juniorer som klarer sig rigtig godt.

Malte Skaaning er udtaget til Juniorlandsholdet.

Gustav Thornvig er udtaget til observationtruppen for juniorer. Særligt Gustav har rykket sig rigtig meget i den forgangne sæson.

Stort tillykke til begge spillere, det bliver spændende at se hvor langt i kan drive jeres sport. I skal bare kæmpe videre.

Bestyrelsen bruger et stykke værktøj der hedder golfspilleren i centrum. I har alle stiftet bekendtskab med denne spørgeundersøgelse. Vi kan kun opfordre jer til at komme med jeres input. Som tidligere vil jeg opfordre jer til at sætte jeres navn på så bestyrelsen kan komme i en dialog med jer.

I bestyrelsen har vi meget fokus på at fastholde vores medlemmer, det er lykkedes meget fint indtil nu. Der er faktisk ca. 8-9 % af medlemmerne der hvert år melder sig ud af de danske Golfklubber. Heldigvis så kommer der også ny til. Som tidligere nævnt i beretningen så har vi stor tilgang så det er fint.

Vores Klubber i Klubben er en vigtig del i det at holde fast i medlemmerne. I disse klubber skabes der gode fællesskaber samt nye relationer og venskaber.

Disse klubber har i den periode hvor Skovbanen er åben for spil nogle faste ugentlige reservationer, således man sikrer at de kan holde sammen på deres klub, og fortsætte med at dyrke det vigtige sociale netværk der er.

Bestyrelsen ser helt klart det vigtige i disse reservationer, og der er ingen planer om at ændre på dette til den kommende sæson.

Her hen over vinteren er det efter bestyrelsens mening for meget med disse reservationer, dette af flere grunde.

Skovbanen er lukket, hvilket betyder at der er færre muligheder for at spille.

Der er ikke så mange timer på dagen hvor man kan spille. Der kan spilles mellem 09.00 og til ca. kl. 16.00. Det lukker for meget, og forhindrer med gunstart at de medlemmer der ikke er med i Kik, at få spille tider.

Vi ved godt at der er nogle medlemmer af disse klubber der er utilfredse med at disse reservationer ikke fortsætter hen over vinteren. Men rettighederne for jer er ikke anderledes end for de ca. 80-85 % af vores medlemmer der ikke er med i den ene eller anden KIK. Vi har derudover meddelt Mens Section at deres reservationer flyttes fra tirsdag til torsdag fra næste sæson.

Grunden til denne ændring er, at vi ønsker at etablere en damedag om tirsdagen og herredag om torsdagen. Vi hører fra andre klubber at dette fungerer rigtig godt. Der vil selvfølgelig i god tid blive orienteret omkring dette inden sæsonstart.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle vores medarbejdere i golfklubben. I har alle ydet en kæmpe indsats for at tingene fungerer. Det er lige fra Manager, administration, trænere, rengøring samt ikke mindst alle i greenkeeper staben, som sørger for velplejede baner hvor vi kan udøve vores sport.

 

Personligt har jeg valgt ikke at stille op til valg til bestyrelsen for yderligere 3 år.

Jeg har nu været med i 9 år, og de sidste 3 år som formand for Golfklubben. Jeg har i min egen forretning rigtig travlt, og derfor mener jeg dette er det rette tidspunkt at træde ud af bestyrelsen.

På et senere tidspunkt vil jeg helt sikkert gerne bidrage med noget frivilligt arbejde, der hvor man mener at kunne bruge min hjælp.

Da jeg i sin tid valgte at stille op til bestyrelsen, var det med det formål at forsøge at gøre vores Golfklub endnu bedre end den var dengang. Jeg har brugt en del tid på arbejdet fordi jeg holder af klubben, og klubben har været en stor del af mit liv de seneste 32 år.

Jeg fik til opgave i 2016 af den daværende bestyrelse, sammen med Svend Ørgaard at forsøge at forene de to golfklubber Storådalen samt Holstebro Golfklub. Der var en del modstand mod denne sammenlægning, og vi fik mange saglige og usaglige argumenter for at vi skulle droppe denne sammenlægning. Det lykkedes heldigvis, og stort set alle forventninger er blevet indfriet.

Selvfølgelig var det ikke bare ligeudkørsel at forene disse to klubber. Økonomien var der rigtig mange der var bange for. Vi kunne se mange fordele og muligheder for nogle synergifordele ved sammenlægningen.

Alternativet var to klubber der modarbejdede hinanden og kæmpede om medlemmerne og konkurrerede på kontingenter, så tingene ikke hænger sammen.

Nu hænger tingene sammen og andre klubber kigger misundelig på det vi har gjort.

Jeg tror det mest bundede ud i modstand mod forandring. Men ingen forandring er lig med tilbagegang.

Jeg vælger at tro på at de fleste her i aften, vil sige at det var det eneste rigtige at gøre når vi nu havde muligheden for sammenlægningen.

I de 3 år jeg har været formand for Golfklubben, har jeg haft stor fokus på at informere jer medlemmer omkring hvad der sker i golfklubben og særligt om vi nu havde styr på klubbens økonomi.

Vi har bevist at økonomien kan bære, selvfølgelig godt hjulpet på vej af Corona.

Vi præsenterer det bedste resultat i klubbens historie lige om lidt.

Vi har aldrig været flere medlemmer.

Skovbanen er blevet valgt til Danmarks bedste Golfbane.

Så jeg vil tillade mig at se tilbage på 9 år, hvor klubben har ændret sig en del, og så må det være op til medlemmerne at bedømme om det er til det bedre.

Til slut vil jeg gerne takke ikke kun den siddende bestyrelse, men også de bestyrelsesmedlemmer jeg har arbejdet sammen med i de seneste 9 år. Der har været et fantastisk samarbejde i bestyrelsen, vi har ført klubben frem til det den er i dag. Der har altid været en konstruktiv dialog, der har måske ikke altid været 100 % enighed, men man har altid kunne finde frem til en fælles beslutning. Arbejdet i bestyrelsen har medført nye bekendtskaber og venner, alt i alt en positiv oplevelse.

Jeg ønsker Holstebro Golfklub alt muligt held fremover, jeg håber at den til stadighed vil være Danmarks Bedste Golfklub.

Tak

Formand for Holstebro Golfklub

Günther Løkke