Tilmelding sker i golfbox fra nu og frem til 13. januar 2023, men af hensyn til planlægningen, vil vi gerne have din tilmelding så tidligt som muligt.

 

I 2023 SKAL MAN VÆRE TILMELDT I GOLFBOX FOR AT KUNNE KOMME I BETRAGTNING TIL AT SPILLE REGIONSGOLF.

 

For at deltage i Regionsgolfen skal du som spiller være fuldtidsmedlem i Holstebro Golfklub, og der kræves et korrigeret HCP.

 

Et hold består af 2 damer og 4 herrer, som spiller 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome, samt et antal suppleanter.

 

I regionsgolf er der to turneringsformer:

 

A, B, C, D er turneringer for adskilte handicapgrupper

A-rækken: Hcp. minimum 4,5

B-rækken: Hcp. minimum 13,0

C-rækken: Hcp. minimum 18,0

D-rækken: Hcp. minimum 23,5

 

For at deltage i A, B, C, D turneringen, skal spilleren være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

 

Holstebro Golfklub påregner, at tilmelde et hold i hver gruppe, afhængig af antal tilmeldinger.

 

Der spilles ikke om op- og nedrykning.

 

I ABCD Vest må en spiller gerne spille i forskellige rækker, når blot man overholder kriterierne for rækkeinddelingen.

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer, veteraner og superveteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.

Divisions- og kvalifikationsspillere under DGU-regi kan deltage i turneringen på ovennævnte betingelser.

Professionelle kan ikke deltage i Regionsgolf Danmark Vest ABCD’s turneringer.

Hjemmekampene i A-B-C-D spilles på SKOVBANEN .

 

Senior/Veteran/Superveteran er aldersbestemte turneringer.

 

Senior: Min. 45 år for damer og 50 år for herrer i turneringsåret.

 

Veteran: Min. 55 år for damer og 60 år for herrer i turneringsåret.

 

Superveteran: Min. 65 år for damer og 70 år for herrer  i turneringsåret.

 

I Vest afvikles turneringerne som et oprykningspil:

 

  • Hold-deltagelse i de laveste rækker Senior C, Veteran D og Superveteran B baseres på fri tilmelding.
  • Hold-deltagelse i de højere rækker Senior A og B, Veteran A, B og C samt Superveteran A er en følge af kvalifikation fra det forrige års turnering, altså baseret på de opnåede resultater her.
  • Ingen op- og nedrykning I forhold til DGU’s Danmarksturnering.

 

Holstebro Golfklub påregner, at tilmelde et hold i hver gruppe, afhængig af antal tilmeldinger, dog har vi ingen række i Veteran A.

 

Senior-, veteran- og superveteran turneringerne er adskilte turneringer. En spiller kan deltage i de turneringer, den pågældende er kvalificeret til uden begrænsninger.

Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold inden for den enkelte turnering er der ingen begrænsninger.

Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold inden for den enkelte turnering er der én spilledags karantæne.  Karantænen skal forstås på den måde, at spilleren først kan spille på klubbens lavere rangerede hold, når det højere rangerede hold har spillet mindst én kamp, hvor den pågældende spiller ikke har deltaget.

Såfremt en klub har 2 hold i en række, kan disse 2 holds spillere bruges frit på begge hold.

 

Hjemmekampene i senior, veteran og superveteran spilles på STORÅBANEN.

 

Turneringsudvalget – Regionsgolf