Vi er utrolig stolte af at få samme hæder som i 2021, hvor Skovbanen vandt Denmark´s Best Golf Course”. Vi ser det som et stort skulderklap til vores greenkeeper team, frivillige samt alle øvrige der ligger mange timer i arbejdet omkring vores baner. World Golf Awards nominerer hvert år 7 danske baner som Danmarks bedste golfbane ” Dette er en online afstemning blandt alle golfspillere/brugere.

Baneudvalget og det netværk vi søger sparring med, betragter Skovbanen, som en usleben diamant. De seneste års ændringer forløser skridt for skridt dets potentiale, og denne udvikling skal fortsætte under hensyntagen til klubbens økonomi. Nu er det helt naturligt at det er Skovbanen som løber med alle udmærkelserne – det skal dog siges at vi er meget stolte over udviklingen og den store indsats der bliver gjort på Storåbanen. Vores overordnede mål er at give medlemmer og vores gæster den bedste natur og spille oplevelse på vores baner.

Da baneudvalget i efteråret 2019 begyndte at realisere de tanker der ligger i Banearkitekt Philip Spogárds masterplan fra 2014, er der nok ingen tvivl om at mange medlemmer syntes at vi tog for hårdt fat.
Udvalget havde dengang og har stadigvæk en sikker tro på at ændringerne flugtede med det langsigtede strategiske mål om at fastholde Skovbanen som en top bane i Danmark.

Derudover oplevede vi at Banearkitekten udviste respekt det unikke område som Skovbane ligger i, samt at banen fortsat skulle have skov og lyng som sit kendetegn.

Ændringerne på de fleste huller har vi nu vænnet os til, og måske endda glemt hvordan det var i sin tid.
Af større ændringer, som også har løst udfordringer med især overfladevand, kan nævnes hul 2, 3 og 18. Disse ændringer har været ret så bekostelige, men nødvendig fremtids sikring.

Sidste vinters arbejde med primært ændringer af placering af bunkere har medført, at vi fik hul 11 med i en placering i de 100 bedste golfhuller i Europa.

 

Tak til alle der har stemt.

På baneudvalgets vegne

Paul Andersen