Klubben vil i den kommende periode afprøve fairwayklipning med robotklipning.

Det bliver spændende, at se hvorledes kvaliteten af arbejdet bliver og hvorledes økonomien er.

Klubben har undersøgt hvorledes det forholder sig i relation til golfreglerne.

DGU holdning er at det ikke kræver en speciel lokalregel, idet det er dækket af de gældende golfregler.

Der er 4 situationer som beskrives her:

Robotten holder i opladeren – Dette er en ikke flytbar forhindring og der er lempelse uden straf efter regel 16.1

Bolden rammer robotten og ender et andet sted end planlagt. Her er der ingen lempelse bolden spilles hvor den ligger efter Regel 11.1

Bolden rammer robotten og bliver liggende på robotten og flyttes videre. Her skal der droppes en ny bold uden straf der hvor bolden ramte robotten efter Regel 11.1

Bolden flyttes af robotten – Bolden genplaceres efter Regel 9.6. Hvis det oprindelige leje er ændret (bold evt. trykket ned i græsset) – se Regel 14.2d.

 

/Baneudvalget