Det er nu muligt at indberette spillede runder og dermed blive Handicapregulering på Park og Eng Vinterbane.
Tidligere har banen haft status som uofficielt, hvilket har bevirket at den typiske golfspiller har haft for mange slag.
Det vil muligvis bevirke, at I mister nogle slag i fht. hvad I plejer at have på banen.

Paul Andersen
Handicap- og Regeludvalget
Holstebro Golfklub