World Handicap System

Mange er allerede godt i gang med sæsonen og der bliver løbende indleveret scorekort efter det nye WHS.

Nye systemer er altid svære, men jeg syntes GOLFBOX har en visning der gør det nemt, at overskue beregningsgrundlaget.

Jeg samler op på de mest gængse spørgsmål og laver senere et specifikt opslag om dette

Golfreglerne gælder

Fra andre klubber hører jeg tit om spillere der har andre regler og specielt KIK der har deres egne regler.

Det gælder selvfølgelig ikke i HGK 🙂

Det er simpelt hvis vi ikke spiller efter reglerne er runden ikke gældende og kan ikke indberettes.

Lokalregler 2021

Lokalreglerne er ophængt i klubhuset plus de fremgår af scorekort.

Vi fik lavet en gennemskrivning af lokalreglerne i 2020, så der er heldigvis ikke meget nyt i år

Storåbanen

Hegnet imellem hul 8 og hul 9 afmærkes med rød pæle ved bunden af hegnspælen, således der ikke længere er tvivl om hvor strafområdet er.

Lempelse for ikke flytbare forhindringer – her imellem hul 8 og hul 9 på Storåbanen

Hvornår er der så lempelse for ikke flytbare forhindringer, i dette tilfælde hegnspæle og pæle?

Det er der når bolden ikke er i strafområdet.

Hvornår er bolden så i strafområdet?

Det er den når den rører den røde ”streg” imellem i dette tilfælde to pæle- den skal altså ikke være passeret stregen, men blot røre.

Hvis bolden ikke er i strafområdet og dit sving eller din stance er generet af hegnet eller hegnspælen, så du gå så langt tilbage, at du opnår fuld lempelse for stance og sving, men ikke boldflugt og derfra droppe indenfor 1 køllelængde ikke nærmere flaget

Skovbanen

Her der lavet mindre jordarbejder for dræning som bliver afmærket med blå pæle med grøn top.

For green på hul 3 er omlagt og her vil der ligeledes blive markeret med blå pæle med grøn top, plus der etableres en dropzone umiddelbar bag ved arealet under reparation, der vil dermed være to DZ på hul 3.

  • Den permanente hvis bolden er i det røde strafområde
  • Den midlertidige hvis bolden lander i AUR (arealet under reparation)

 

I er meget velkomne til at sende spørgsmål til mig, som både bruges i et individuelt svar, men også kan bruges på Facebook-gruppen hvis der er mere generelle spørgsmål.

Paul Schmidt Andersen

Regel- og Handicapudvalget