Kære medlemmer

Hermed en kort opdatering ved sæsonstart fra baneudvalget.

Storåbanen:
Vi forventer at banen igen i år hurtigt vil rette sig efter vinterens slid, som følge af de mange runder der heldigvis har været mulighed for at spille. Banen trænger til vand og når der ikke længere er nattefrost tændes der for vandingsanlægget.
Det er en stor udfordring at styre trafikken – både gående og kørende. Det kan jo undre at nysåede arealer både har fodspor og hjulspor. Vi vil derfor i højere grad bruge afmærkningssnore og ikke bare blå pæle. Hjælp os med at passe på banen og mind også gerne din spilmakker om at færdes langs stierne. Det vil sige at den “korteste vej” ikke altid er den “rigtige vej”.
Den lille gummiring som er monteret på flagstangen på green fjernes da det skønnes at den er for hård ved hulkanterne. Generelt anbefaler vi at der ikke puttes med flaget i af hensyn til at beskytte hulkanterne. Dette slid opstår når bolden samles op samtidig med at flaget står i hullet.
De normale teesteder (45, 49, 54, 58 og 62) bliver sat op til brug fra i dag 24. marts.

Skovbanen:
Generelt har banen klaret sig fint hen over vinteren. Dog ser det ud til at vi igen i år skal kæmpe med stankelbenslarver. Især fairway på hul 9 og 12 er hårdt ramt og vil blive eftersået snarest. Vores udfordring er at der ikke længere er tilladte bekæmpelsesmidler som kan anvendes, hvorfor naturen må gå sin gang.
Der spilles med oplæg på fairway i april måned – og måske lidt længere på de fairways der er angrebet af stankelbenslarver.
Der er i skrivende stund kommet vand i søen på hul 18. Vi forventer at hullet kan åbnes primo juni, samtidig med det nye indspilsområde. Hul 1 på Parkbanen bruges frem til åbning som hul 18 i lighed med sidste efterår.
Når nattefrosten er væk og vi igen kan tænde for vandingsanlægget, skal der lægges græstørv ved bunker og teeområdet på hul 17 som er renoveret. Ligesom vi har fjernet en del dårlig vækstjord foran green på hul 1. Her lægges også græstørv.
Sidste års problembarn…   green på hul 2 har nu sat sig fint og vi forventer i år at have en rigtig god green der er langt mindre sårbar.
Der er sidste efterår spredt en frøblanding i vådområdet på hul 3. Vi forventer derfor at der kommer mere vækst og flere farver, sammen med den rødsvingel der er ved at få fat på kanterne af området.

Parkbanen:
Der etableres junior- begynder teesteder som fremover har mulighed for at blive reguleret i lighed med spil fra de andre teesteder.
Parkbanen er også blevet brugt flittigt hen over vinteren og med lidt ekstra pleje vil banen hurtigt komme sig efter det slid der naturligt er.

Vi ønsker alle en fantastisk sæson.

På baneudvalgets vegne.
Peter Knold