I forbindelse med klubbens (forsinkede) 50 års jubilæumsfest har Holstebro Golfklub har fået sit kun tredje æresmedlem i klubbens 52 årige historie. Gurli Christensen blev hædret for sin fantastiske indsats som frivillig igennem mange årtier.

Kæmpe stort tillykke.

 

Begrundet indstilling herunder:

Hendes betydning og arbejdsindsats for Holstebro Golfklub har gennem de sidste 25 år været af stor betydning for området.

 

BESTYRELSEN

Valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 1997.

Blev kasserer efter generalforsamlingen i 1999.

Forlod bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2009 (ny 3-perioders reglen), en regel der gjorde, at man kun måtte sidde i 3 perioder á 3 år.

 

Har i bestyrelsen været med til at gennemføre nyt klubhusbyggeri i 2005 samt opførelsen af Engbanen i 2007.

 

Var i en kort overgang med til at drive klubbens shop sammen med Pro Golf Scandinavia, da klubbens træner sagde shoppen op.

 

BEGYNDERUDVALG

Har været med i udvalget siden 2002 som bestyrelsens repræsentant.

Blev formand i udvalget i 2010, hvor hun ikke længere var i Golfklubbens bestyrelse.

Har haft regelundervisningen af de nye begyndere siden 2011 til 2019

Fortsat i begynderudvalget som vejledende medlem – haft flere undervisningslektioner siden pga corona situationen.

 

TURNERINGSUDVALGET

Kom i turneringsudvalget i 2008 som bestyrelsens repræsentant.

Blev i udvalget efter hendes afgang fra bestyrelsen.

Blev formand i udvalget i januar 2013, og er stadig siddende formand.

 

HUSUDVALG

Var med i udvalget en kort overgang i forbindelse med nyt byggeri.

Havde ansvaret for de udvendige beplantninger sammen med Tage Nielsen, Jespers Planteskole, hvor der blev opført ”Gurlis Have” Bliver meget beundret i dag.

Efter fratrædelsen i Vestjysk Bank november 2007, skulle tiden jo gå med noget, så hun kontaktede Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvad PINK-CUP var for noget??

Hun fik at vide, det var en landsdækkende match, hvor overskuddet fra matchen skulle gå til støtte for brystkræft ramte kvinder. Fik matchen op at stå i Holstebro i 2009, og den har været spillet i årene siden, kun afbrudt af corona situationen.  Der er blevet samlet nogle flotte overskud ind, og pengene er sendt til Kræftens Bekæmpelse til forskning og støtte for kvinder, der er ramt af brystkræft.

Har i 2015 overdraget kasketten til andre piger i klubben.

 

Efter hendes udtræden af Bestyrelsen, har hun også været den bærende kraft for mandskabsplanen, da Holstebro Golfklub afholdte Challenge Touren i 2009, Ecco Tour i både 2013 og 2014

 

hvor der har været mellem 30-50 frivillige medlemmer, og hvor der skulle koordineres en mandskabsplan til hjælp på banen, bespisning  m.m.

 

Turneringsansvarlig for Danmarksturneringen.  Superbruger af turneringsmodulet.

 

Ved Holstebro Open Championship’s start i 2021 har hun også ansvaret for de frivillige hjælpere sammen med Gert Laustsen. Det er også dem, der sidder på matchkontoret og styrer slagets gang med indrapportering af scorekort, koordination af frivillige m.m.

 

I 2016 var hun med til at starte Hästens Holstebro Open. Dengang var det et samarbejde med Trehøje Golfklub, Holmslands Golfklub, Struer Golfklub, Lemvig Golfklub samt de 2 baner i Holstebro Golfklub. Hun blev den matchansvarlige med oprettelse af matcherne i de forskellige klubber samt styring af de indrapporterede scores i en fælles Order of Marit. Turneringen kører fortsat videre på de 2 baner i Holstebro Golfklub, hvor hun stadig har ansvaret for matchernes afholdelse.

 

Gurli er også klubbens koordinator i Regionsgolfen, da den er en del af Turneringsudvalgets matcher. Sørger for opslag m.m. hvert år, og tilmelder hold til Regionsgolf Danmark. Holder møde med de forskellige holdkaptajner, reserverer banelukninger m.m. Hun er også selv en aktiv spiller i Regionsgolfen, ligesom hun også har været aktiv spiller i divisionsgolfen.

 

Blev i 2021 valgt ind som formand for Råstedpigerne, der er en klub-i-klubben. Hendes primære opgave her i 2022 er nye vedtægter, ny hjemmeside og oprettelse af pigernes matcher i golfbox.

 

Ellers har hun hjulpet ad hoc på kontoret, når der har været brug for det ved skiftende bemandinger, matcher m.m. og også undervist andre i brugen af golfbox – gg sidst men ikke mindst – en udtalelse fra kontoret – ”altid sød og hjælpsom, hvis man spørger om hjælp.”