Noget gammelt, noget nyt, noget lånt og noget blåt.

 

Det er med største glæde at kunne informere alle medlemmer om at der er fundet nye forpagtere af Holstebro Golfklubs Cafe i Råsted.

Julen er hjerternes fest og uden at have hjertet med, kan Cafeen ikke drives i overensstemmelse med klubmedlemmernes ønsker. Det kræver kendskab til klubbens DNA.

Det gamle er, at Kirsten Tarbensen, som havde forpagtningen fra 2010 – 2019 og Kent Falkenvig vender tilbage, med alt det gode vi kender dem for. Kirsten har pt. et formiddagsjob hos AB Catering i Holstebro, hvor hun laver frokost til alle medarbejderne. Dette job beholder hun, så hende vil man, fortrinsvis, møde om aftenen og i weekenderne.

Det nye er, at de bliver flankeret af Hanne Korsgaard og Jens Óli Jespersen, som begge har været medlemmer af klubben i, efterhånden, en del år. Hanne kommer fra en stilling som køkkenleder hos Blücher Metal i Vildbjerg og Jens kommer fra en stilling som lærer ved Nørre Boulevard Skolen i Holstebro.

Disse fire overtager, som et team, driften af Golf Cafeen fra 01.03. 2022, men det kribler i både Hanne og Kirsten for at komme i gang med at indrette og forberede, så bliv ikke forundret, hvis de holder lidt åbent inden da.

Kirsten og Hanne tager sig af menuer, madlavning og servering. De bekender sig begge til den samme filosofi, hvad alt det angår. Kent vil tage sig af bogholdningen og kommer, lejlighedsvis, også til at skænke lidt fadøl. Jens tiltræder først, fuldt ud, til sommer og bliver en slags altmuligmand, som kommer til at bidrage alle de steder, hvor der fra en gang til anden, vil være brug for ekstra hænder.

Klubbens medlemmer er Cafeens første og største prioritet.

 

Derfor er hensigten at henvise selskaber og fester til Storådalen. Ikke fordi der ikke må afholdes fester i Råsted, men fordi de nye forpagtere har ønsket at koncentrere sig om golferne.

Dermed kommer vi til det lånte. Vi skal højne atmosfæren i klubhuset. Vi skal sætte skub i klublivet. Der skal gang i hul 19. Det er vigtigt for vores klub.

Derfor får vi brug for din hjælp, din velvilje og din hjælpsomhed, for hurtigt at løbe en positiv udvikling i gang. Det banale er selvfølgelig, at du bruger klubhuset og Cafeen, men der bliver også brug for at give en hånd med en gang imellem. Det kan være at nabobordet skal ryddes for service, hvis greenfeegæster ikke kender vores vaner. Det kan være blomster der skal vandes en gang om ugen. Der kan være brug for en ekstra hånd til skænke øl, når køen bliver lang osv.

 

Nå ja. – Så var der det med det blå. Om logoet bliver blåt, ved vi ikke endnu. Men hold øje med vores side på https://www.holstebrogolfklub.dk/holstebro-golf-cafe/ eller facebook, hvor nyheder, menukort og arrangementer bliver offentliggjort til opstart d. 1. marts 2022.

I både ledelse og bestyrelse tror vi på, at det bliver fantastisk og vi glæder os til samarbejdet.

Glædelig jul & godt nytår til alle medlemmer i Holstebro Golfklub.