Der er foretaget nogle tilpasninger af klubbens lokalregler.

De første vedrører unormale baneforhold:

–          Veje og stier

–          Træskulpturer, klubhus og klubhusareal

Er ikke længere en integreret del af banen og der er dermed lempelse uden straf efter regel 16.1

Den næste vedrører myretuer:

Myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.

 

Husk du kan altid læse de gældende lokalregler på bagsiden af scorekortet.