Hermed mit første indlæg vedr. banerne i Råsted.

Det har været en begivenhedsrig begyndelse at starte midt i en sæson. Alle kollegaer har haft meget travlt og alle har været vant til de daglige rutiner med planlægning af arbejdet på henholdsvis banerne i Råsted og Storådalen.

 

Storådalens bane sørger Mogens for at holde i en meget fin stand. Banen ser rigtig godt ud. Gode teesteder, fairways og greens. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Mogens.

 

Skovbanen i Råsted som jeg kender fra tidligere, står også rigtig flot. Der har dog været udfordringer ved green 2 og 18. Græsset har været vanskeligt at få i en god vækst. Det skyldes både det meget kolde og meget tørre forår, hvor temperaturen har været noget under normalen. Desuden har indstillingen på vandstrålen fra sprinklerne ikke været optimal. Green 2 har på den baggrund været udsat for udtørring. Derfor kan man se tørre områder på green 2. – Det er vi i gang med at rette op på nu.

 

De øvrige greens består hovedsageligt af det man kalder ukrudtsgræs (etårigt rapgræs-Poa annua). Også her har der været udfordringer med det kolde forår, der har forsaget at Poa har blomstret meget og i lang tid. Det har givet langsommere og til tider ujævne greens.

Greens på Skovbanen har også her været ramt af tørkepletter på grund af at sprinklerne omkring greens ikke har været indstillet optimalt. Teamet er i fuld gang med at tjekker alle sprinklere.

Vores nye indspils green-og puttinggreen har været ramt af lidt svampesygdom og der har været en del tørkepletter. Tørkepletterne skyldes forkert indstilling af sprinklerne og svampeangrebene har fået den nødvendige behandling. Det vil rette sig i løbet af de næste uger.

 

Den fremtidige pleje af greens

Vi har fået taget gødningsanalyser af vækstlaget på greens og fairways.

Der er ubalance i gødningsforholdene og det bliver der løbende rettet op på. Ved nærmere eftersyn kan det ses, at greens har været eftersået og det har virket. Vi har alle de nødvendige redskaber til at skabe gode forhold i fremtiden.

 

Det bliver nødvendigt med ekstra pleje af greens i den kommende tid. Vi vil skabe forhold der kan forbedre etablering af det nye græs vi sår i greens. Det kan i denne forbindelse og tilfælde gå ud over spillekvaliteten i nogle få dage. Banen vil i den forbindelse været lukket indtil ca. kl. 10.30. af hensyn til både spillere og os der arbejder på greens.

 

Vi beholder samme klippehøjde resten af sæsonen ud. Gødningsniveauet tilpasses således at greens altid vil fremstå tætte, grønne og med en god og ensartet jævnhed. – Desuden og så kunne tage godt imod indspil. På den korte bane kan vi ikke øge hastigheden markant, men det er målet at greens skal være hurtigere.

 

Jeg vil på et senere tidspunkt, når jeg kommer til at kende forholdene lidt bedre, holde en orienteringsaften for alle interesserede medlemmer om arbejdet på- og med banen.

 

Flemming Andreasen

Chefgreenkeeper

26. juli 2022