Tiden for årets klubmesterskaber nærmer sig, og dermed også at vi igangsætter ændringerne af hul 18 på Skovbanen. Planen er at gå i gang umiddelbart efter at klubmesterskaberne er afholdt i weekenden 18-19. september. Vi har valgt igen at samarbejde med de folk der har lavet ændringerne på hul 2 i 2020, hvor vi har været meget tilfredse med resultatet. Der er ingen sammenhæng mellem de problemer vi har på green på hul 2 og det arbejde der er lavet af vores samarbejdspartner. Der kommer en separat orientering omkring de udfordringer der har været med green på hul 2 i september måned.

Det er vores forventning at kunne tage hul 18 i brug igen i maj 2022 – meget afhænger naturligvis af vejret. Vi havde håbet at kunne spille hullet til den gamle green under arbejdets udførelse men dette vurderer vi desværre ikke er muligt. Derfor tages Parkbanens hul 1 i brug som skovbanens midlertidige hul 18. Mere detaljeret information omkring dette kommer snart – herunder rammerne for et parkmedlemskab.

Ændringerne på hul 18 blev gennemgået på sidste års generalforsamling 3. december 2020. Der var opbakning til at sætte ændringer i gang, samt under hensyntagen til klubbens økonomi samtidig at lave grovarbejdet til de ændringer til træningsområdet som også blev præsenteret. Det var uafklaret hvilket rolle søen skulle spille, samt dennes eksakte placering. Dette er der nu en plan for. og mere om dette senere.

Fra bestyrelsesreferat 14. juni pkt. 6.a:

”Det endelige budgetoverslag beløber sig til 1,3 mio kr. for hele projektet. På generalforsamlingen blev der kommunikeret en ramme på 725t til 1.000t kr.  Forskellen til de 1,3 mio. kr. drives primært af etablering af ny sø på 200t kr.

Vi inviterer til en banevandring når projektet inklusive det nye indspilsområde er ved at tage form og kan vises frem. Helt overordnet er tankerne omkring ændringerne følgende:

  1. vi skal have løst dræningsproblemet foran green.
  2. søen er i sin nuværende form unaturlig (hævet) i forhold til området.
  3. green ligger for tæt på puttinggreen og kan således udgøre en sikkerhedsrisiko ved skæve slag.
  4. bækken bringes tilbage til et naturligt forløb (rørlægges fortsat under søen).
  5. fairwaybunkeren i højre side udfordrer spilleren til et valg mellem at spille kort og have et slag fra højre mod green, eller flirte med bækken i venstre og have et kortere approachslag.
  6. green hæves og laves med run-off områder. Bækken kommer i spil i venstre og ved slag over green.
  7. Generelt vil hullet fremstå som en mere naturlig del af landskabet og designmæssigt ligne de andre huller på banen. Ændringerne er en del af den masterplan der er lavet tilbage i 2014.

 

Se mere info ved matchkontor i Råsted.

På baneudvalgets vegne.

Peter Knold