Tirsdag d. 07.12.2021 kl. 19.00

UCH Storrum B, Døesvej 76 – dørene åbnes kl. 18.30

Tilmelding via golfbox https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3175292 senest mandag d. 6/12

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
 5. Forslag fra bestyrelsen. (se side 2)
 6. Forslag fra medlemmerne. (Ingen)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 •  På valg er:
 • Günther Løkke (modtager ikke genvalg)
 • Jens Ejvind Toft (modtager ikke genvalg).
 • Flemming Marker (modtager ikke genvalg).
 • Jette Vad ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen foreslår nyvalg af Peder Johansen, Preben Dinsen, Henrik Haagensen og H.C. Krogh.
 1. Valg af revisor.
 2. Evt.

 

Punkt 5:

5.1. Nyt træner studie i Råsted

Det foreslås at der opføres en mindre bygning til brug ved undervisning af medlemmer. Dette har været et ønske fra trænerne og golfshoppen i mange år. Herved kan vi udnytte udstyr/trackman i dårligt vejr hele sæsonen.

Primær opførelse af frivillige/ansatte. Budget 500.000,-

 

Træningsstudie Skitse klik her

5.2

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens opbakning til fortsat brug af Skovbanens masterplan.

Det pålægges fremtidige bestyrelse/baneudvalg at Masterplan for Skovbanen udført af Phillip Spogárd følges nøje ved store ændringer. Dette for at fastholde den røde tråd. Småændringer som f.eks. fælde et enkelt træ eller lign, vil naturligvis kunne lade sig gøre. Hvis der måtte komme ønsker om ikke at følge denne Masterplan skal dette godkendes på den først kommende generalforsamling.

 

5.3 Kontingent stigning

Bestyrelse foreslår følgende kontingent stigning for 2022 sæsonen. Vi ser ind i kraftig stigende priser på el, varme, lønninger og gødning og andet materiel.

Platin +150,-

Sølv +100,-

Øvrige kontingenter foreslås uændret.

 

 

Årsregnskab for 2020/21