OBS. Se alle 3 billeder herover.

Grundet Covid-19 afstandskrav, har vi brug for din tilmelding. TRYK HER

 

Punkt 5:

Forslag til vedtægtsændring

  1. Det foreslås, at klubbens vedtægter ændres, så klubben opfylder restaurationslovens § 16, som foreskriver, at det skal fremgå af foreningens vedtægter, at foreningen/ direktion og bestyrelse ikke finansieres af nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

 

  1. Fremlæggelse af renovering af Skovbanens hul 18.

Vi har en tiltagende udfordring omkring green på hul 18. Udfordringen ligner det problem vi har løst på hul 2. Derudover er der et sikkerhedsmæssigt problem i forhold til skæve slag mod green (putting green og terrasse).

Punkt 6.

Forslag til vedtægtsændring

Nuværende ordlyd:

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 – 2 og 3 medlemmer.

Genvalg kan finde sted, et medlem kan dog højst indvælges

i tre sammenhængende perioder ad gangen.

Forslag til ny ordlyd:

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 – 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

Jeg vil begrunde mit forslag på generalforsamlingen. (Indsendt af Erik Fast)

 

Se Årsregnskab her