Kære medlemmer.

Da baneudvalget i efteråret 2019 begyndte at realisere de tanker der ligger i Banearkitekt Philip Spogárds masterplan fra 2014, er der nok ingen tvivl om at mange medlemmer syntes at vi tog for hårdt fat.
Vi havde i udvalget dengang en sikker tro på at ændringerne flugtede med det langsigtede strategiske mål om at fastholde Skovbanen som en top bane i Danmark. Derudover oplevede vi at Banearkitekten udviste respekt det unikke område som Skovbane ligger i, samt at banen fortsat skulle have skov og lyng som sit kendetegn.

Ændringerne på de fleste huller har vi nu vænnet os til, og måske endda glemt hvordan det var i sin tid – eks. hul 9 hvor der blev fjernet den del træer i venstre side.
Af større ændringer, som også har løst udfordringer med især overfladevand, kan nævnes hul 2, 3 og 18. Disse ændringer har været ret så bekostelige, men nødvendig fremtids sikring.
I sidste uge blev GOLF WORLDS ”TOP 100 Courses Continental Europe” offentlig gjort. Vi er placeret som nr. 75 i et felt med nogle af de bedste baner i verden. Vi er rykket 14 pladser frem siden sidste rangering. Noget der i den grad viser at vi rykker i den rigtige retning. Ranglisten er vurderet af et udenlandsk panel, der rejser rundt i hele verden.

I aften bliver det officielt på et stort Award show i Dubai, at vi har vundet en World Golf Award for ”Denmark´s Best Golf Course 2021”. Denne er en online afstemning blandt alle golfspillere. Tusind tak til alle jer der har stemt. Øvrige nominerede var: Silkeborg, Esbjerg, Simon´s, Lübker og The Scandinavian. Vi er utrolig stolte af begge kåringer – og ser det som et stort skulderklap til vores greenkeeper team samt alle øvrige der ligger mange timer i arbejdet omkring vores baner.

Baneudvalget og det netværk vi søger sparring med, betragter Skovbanen, som en usleben diamant. De seneste 2 års ændringer forløser skridt for skridt dets potentiale, og denne udvikling skal fortsætte under hensyntagen til klubbens økonomi. Nu er det helt naturligt at det er Skovbanen som løber med alle udmærkelserne – det skal dog siges at vi er meget stolte over udviklingen og den store indsats der bliver gjort på Storåbanen. Vores overordnede mål er at give medlemmer og deres gæster den bedste natur og spille oplevelse på vores baner.

På baneudvalgets vegne
Peter Knold

Se vinder cerfitikatet ved at trykke her.