Lokalregel E.3 indføres per dagsdato.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område,

klippet til fairway højde eller lavere, må spilleren tage lempelse

uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der:

  • har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted,
  • er på størrelse med et scorekort og
  • i det generelle område,
  • ikke nærmere hullet.”

Bolden må renses.

 

Der kan stadigvæk handicapreguleres.

Bunkere der bliver uspilbare bliver markeret med en blå pæl.

 

Venlig hilsen

 

Paul Schmidt Andersen

Holstebro Golfklub

Regel- og Handicapudvalget